سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش سفیدبخت – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
مهرداد تقی زاده منظری – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

جریان قابل تراکم و بدون لزجت با معادلات هذلولوی اویلر بیان می شود. در جوابهای این معادلات ناپیوستگی های شاک وجود دارد که برای مدل کردن دقیق آن با صرف حافظه و زمان محاسباتی کمتر، استفاده از روش های حل عددی تطبیقی توصیه می شود. در روش حل عددی تطبیقی دو مرحله مجزا را می توان تشخیص داد: تخمین خطای به وجود آمده در حل عددی و تطبیق شبکه برای کمینه کردن خطا در نواحی مختلف دامنه. در تحقیق حاضر از روش بر پایه هسین (Hessian) برای تخمین خطا استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از روش تطبیق ناهمگن شبکه برای تطبیق استفاده شده است و نتایج برای سه مثال نمونه ارائه شده اند