سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی گجراتی – کارشناس مهندسی صنایع – شرکت مهندسی بازرگانی بتسا
حسن حسینی نسب – استادیار بخش مهندسی صنایع – دانشگاه یزد
وحید الماسی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

روش ارزیابی متوازن وسیله مفیدی برای وضوح دورنما و استراتژی سازمان می باشد، که این استراتژیها را از چهار وجه بررسی می کند. این مقاله به بررسی روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیاز متدولوژی شش سیگما در اجرا و انتخاب هر چه بهتر پروژه ها می پردازد. و به بررسی وجوهروش ارزیابی متوازن (اهداف مالی ، مشتریان، فرآیندهای مهم و کلیدی در موقعیت سازمان ، یادگیری و رشد) پرداخته و مبنایی برای پیشنهادات مربوط به ارتباط شش سیگما و روش ارزیابی متوازن ارائه می دهد