سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر صمدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکد همهندسی شیمی
ویدا مقصودی – دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات بیوشیمی و محیط زیست
سهیلا یغمایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکد همهندسی شیمی

چکیده:

به منظور استفاده از روش افزایش بیولوژیکی در بهبود عملکرد سیستم های لجن فعال در تصفیه پساب های مربوط به کارخانجات لبنیات، در مرحله اول ۱۰ میکروارگانیسم خو گرفته از نمونه لجن فعال هوازی سیستم تصفیه شرکت سهامی صنایع شیر ایران( پگاه) جدا شده و سپس عملکرد هر یک از این میکروارگانیسم ها در تصفیه پساب سنتزی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در دمای˚C و pH ۳۰ برابر ۱۱ و COD اولیه ۱mgl- و شرایط هوادهیrpm ۳۰۰۰ انجام گرفت و بعد از ۳۰ روز نمونه گیری از نمونه هاو انجام تست،COD ۱۵۰میکروب های BP و ۴ BP و ۳ BM با قابلیت حذف COD بترتیب %۶۹/۳ , %۷۰/۷ , %۶۹/۵ انتخاب و گزارش شدند. میکروب های فوق در صورت اضافه شدن به تانک هوادهی لجن فعال و غالب شدن به مخلوط میکروبی، می توانند راندمان عملکرد سیستم لجن فعال را بالا ببرند.