سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش اسلام دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
نوروز محمدنوری – استادیار- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

سوپرکاویتاسیون ١ به مرحله ای از پدیده کاویتاسیون ٢ گفته می شود که فشار استاتیکی سیال تا حد بسیار پایینی افت می کند و در نتیجه بجای حبابهای ریز که از سطح جسم جامد جدا می شدند، حفره ای بزرگ در داخل میدان جریان حول جسم عامل کاویتاسیون شکل می گیرد. مقاله حاظر با استفاده از فرض پتانسیل بودن جریان سوپرکاویتاسیون به مدل سازی این پدیده می پردازد. یکی از راه های مدل سازی جریان پتانسیل بوجود آمده ناشی از هندسه های پیچیده روش المان مرزی ٣ می باشد. در این تحقیق با توجه به مطالب مطرح شده الگوریتمی که بر پایه تکرار استوار است برای شناسایی مرز سوپرکویتی بوجود آمده ناشی از یک جسم دوبعدی تنظیم شده است. این الگوریتم برای شروع نیازمند حدس اولیه ای برای مرز کویتی ٤ می باشد. برای بسته شدن انتهای کویتی مدلی ارائه شده بر پایه بازیابی فشار ثابت روی مرز کویتی تا فشار جریان در بینهایت عمل می کند. مقایسه نتایج بدست آمده از روش المان مرزی با سایر نتایج بدست آمده از روش های حل تحلیلی و عددی، صحت نتایج گرفته شده را تایید می کند.