سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید قدسی حسن آباد – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مجید عباسپور – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق پدیده تلاطم هنگام دور زدن کشتی و بازگشت آن به خط مستقیم، با ساده سازی به صورت دو بعدی و درون یک ظرف بزرگ مستطیلی تحلیل شده است. روش المان مرزی برای حل معادله لاپلاس به عنوان معادله پتانسیل و شرایط مرزی دینامیکی و سینماتیکی خطی به کار رفته و جریان سطح آزاد سیال در محیط متخلخل و بدون آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهند که مواود متخلخل با میرا کردن نیروهای سیالی باعث افزایش تعادل ظرف هنگام تلاطم سیال می گردند.