سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید قدسی حسن آباد – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مجید عباسپور – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق نیروگاه owc به عنوان یکی از بهترین مبدلهای انرژی امواج به نیروی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. ناحیه حل با استفاده از روش منطقه بندی به دو قسمت نیمه بینهایت (سطح آزاد آب در مجاورت جو) و محفظه بسته ( سطح ازاد زیرمحفظه نیروگاه owc) تقسیم شده است. متد المان مرزی دو بعدی برای ناحیه اول با شرایط مرزی خطی و برای ناحیه دوم به صورت غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش تفاضل محدود برای گسسته سازی شرایط مرزی سینماتیکی و دینامیکی سطح آزاد درون محفظه نیروگاه بکار رفته است. امواج با دامنه کوتاه برای نیروگاه owc و استحصال انرژی موج، به طور کلی مناسب نمی باشند.