سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صفورا نایب صادقی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
عزیزاله شفیع خانی – گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران
محمدعلی ساقی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

به روش الکتروشیمیایی لایه کاتالیستی از جنس نیکل را بر روی زیر لایه های مسی انباشته سپس با استفاده از روش انباشت شیمیایی بخار – حرارتی با عبور گاز هیدروکربنی از روی زیر لایه گرم شده، نانو لوله های کربنی را رشد داده ایم . طیف سنجی های (EDX) و ) XPS) وجود چنین لایه های متشکل از نانو ذرات نیکل در زیرلایه ونانولوله های کربنی را نشان می دهند . عوامل موثر در مرحله لایه نشانی دما و زمان لایه نشانی، غلظت الکترولیت واختلاف پتانسیل اعمالی است . در شرایط یک سان، با افزایش زمان لایه نشانی جزایر بزرگ تری بر روی لایه انباشته می شوند . در ادامه تاتیر پارامترهای موثر درفرآیند لایه نشانی را در ساخت نانو لوله هایی که در شرایط مختلف رشد یافته اند، بررسی کرده ایم .