سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میریوسف هاشمی – دانشجوی دکتری – دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا جهانگیریان – دانشیار – دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق دو روش عددی روش بدون شبکه برای حل جریان دوبعدی غیر لزج (اویلر) بصورت صریح توسعه داده شده است. برای محاسبه مشتقات از روشهای اختلاف مرکزی (JST) و بالادست فشار تفکیک با دقت مرتبه ۳ (Cusp) استفاده شده است. به منظور بررسی صحت عملکرد روش‌های توسعه داده شده، نتایج حاصل از حل معادلات با استفاده از روش بدون شبکه از نظر دقت دارای تطابق خوبی با روش‌های شناخته شده بر حجم محدود می‌باشد. همچنین از لحاظ زمان محاسبات، دارای هزینه زمانی پایینتری در میل به حالت پایدار بوده و دارای نرخ همگرایی بالاتری می‌باشد.