مقاله استفاده از روش بسط نودال در محاسبات قلب رآکتورهاي با مجتمع سوخت مربعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش بسط نودال در محاسبات قلب رآکتورهاي با مجتمع سوخت مربعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محاسبات بحراني
مقاله روش نودال
مقاله محاسبات توزيع قدرت
مقاله روش هاي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده محمديعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: بروشکي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس روش بسط نودال يک برنامه کامپيوتري براي حل معادله پخش مستقل از زمان در رآکتورهاي با مجتمع سوخت مربعي بسط داده شده است. در اين مقاله به نحوه محاسبه ضريب تکثير موثر، شار در گروه هاي مختلف و توزيع قدرت با استفاده از روش بسط نودال پرداخته شده است. پس از مختصر توضيحي درباره روش هاي محاسباتي تفاضل محدود و اجزاي محدود، از مقايسه نتايج آن ها با روش بسط نودال، برتري روش نودال اثبات شده است. نتايج به دست آمده از روش بسط نودال با مسايل آزمون معروف مقايسه شده اند که توافق خوبي بين آن ها مشاهده مي شود.