سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم محمدی – کارشناسی ارشد -دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسیمکانیک
مصطفی غیور – دانشیار- دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مکانیک
علی فرج پور – کارشناسی ارشد -دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در کار حاضر از روش بهبود یافته مربعات دیفرانسیلی ۱ برای تحلیل ارتعاشات آزاد یک صفحهی قطاعی شکل با خواص ارتوتروپیک قطبی ۲ و زوایای راس متفاوتq بر روی بستر الاستیک دو پارامتری استفاده شده است جزئیات فرمول بندی روش بهبود یافته مربعات دیفرانسیلیDQ ارائه شده است. نمودارهای همگرایی و نیز مقادیر دقیقی از فرکانس های طبیعی پایه بدست آمده برای محدوده وسیعی از دو پارامتر بستر الاستیک با هم مقایسه و تاثیر وجود و عدم وجود بستر الاستیک با ضرایب وینکلر ۳ و لایه برشی مختلف بر روی تغییر فرکانس های طبیعی پایه ارتعاش بررسی شده اند. از مزیت های روش بهبود یافته مربعات دیفرانسیلی می توان به همگرایی سریعتر نسبت به سایر روش های عددی، عدم استفاده از روشd در روش معمولیDQ کاهش زمان و هزینه های محاسباتی، بالا بودن دقت فرکانس های بدست آمده و نیز سادگی اعمال شرایط مرزی را نام برد که نشان می دهد، نسبت به سایر روش های عددی که تاکنون به کار گرفته شده است کار آمد تر می باشد. فرکانس های طبیعی یک ورق قطاعی شکل با خواص ارتوتروپیک قطبی بر روی بستر الاستیک دو پارامتری برای اولین بار با استفاده از روش اصلاح شدهDQ در این تحقیق بدست آمده است.