سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا استیری – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی سازی دانشگاه تربیت مدرسض
هوشنگ شاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی فتاحی – کارشناس مدیریت آبخیزداری جهاد استان تهران

چکیده:

ریشه درختام موثری را در پایدرای شیبها ایفا می کنند. وجود ریشه درخت علاوه بر افزایش مقاومت برشی و کششی خاک، با جذب آب درون توده های لغزشی، کمک زیادی به پایداری شیب می نماید.
ای نمقاله به بررسی اثر ریشه درختان اقاقیا موجود در پارک ارغوان تهران واقع در منطقه گلابدره می پردازد. برای این منظور ضمن تحقیق و ارائه عوامل ناپایداری شیبها و روشهای پایدار سازی آنها، به روش بیومهندسی بعنوان یک روش نوی اشاره شده است. در ادامه با توضیح بیشتر از محاسن و معایب این روش آزمایشات مورد لزوم برای بررسی اثر ریشه (تعیین درصد رطوبت، دانه بندی و آزمیاش برش مستقیم) ارائه گردیده است.
آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های ساخته شده از خاک محل که از نوع درشت دانه بود؛ همراه به ریشه هایی به قطرهای متفاوت در قالب به ابعاد ۱۵*۱۵*۱۵ (سانتیمتر مکعب) انجام شد. از مقایسه نتایج حاصل از خاک بدون ریشه با خاک همراه ریشه این نظریه که ریشه ها باعث افزایش مقاومت برشی و کششی می وشند به اثبات رسید. این افزایش حدودا ۶ برابر زمانی بود که خاک فاقد ریشه می باشد.