سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهی آشتیانی – کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدباقر ملائک – استاد- دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طراحی مفهومی در سیستم های مهندسی شامل فرآیندهای تصمیم گیری، انتخاب و ارزیابی ایده ها و طرح های مختلف می باشد که اتخاذ تصمیم مناسب در این مرحله از طراحی، در موفقیت و یا شکست پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است . سیستم های مهندسی، ذاتا چند معیاره هستند و فرآیند تصمیم گیری دراین سیستم ها مبتنی بر روشهای تصمیم گیری چند معیاره است. در این مقاله، از روش تابع ارزش برای انتخاب آلترناتیو مناسب از بین آلترناتیوها، براساس معیارهای مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . پاسخ های بدست آمده، نشان دهنده غیرمقاوم بودن گزینه انتخاب شده در ازای تغییر بردار ضرایب وزنی شاخص ها می باشد. به منظور مقاوم نمودن گزینه انتخابی نسبت به ورودی، از روش آنتروپی در تعیین بردار ضرایب وزنی استفاده شده است . به منظور اثبات کارائی روش مطرح شده، روش فوق برای انتخاب یک هواپیما از بین آلترناتیوهای مطرح شده بر اساس معیار هزینه مستقیم عملیاتی از دیدگاه خطوط هوائی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.