سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد نعمتی اخگر – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی ،گروه فرآوری مواد معدنی
محمد پازوکی – پژوهشگاه مواد و انرژی ، پژوهشکده انرژی ، گروه محیط زیست
آذر میدخت حسین نیا – پژوهشگاه مواد و انرژی ، پژوهشکده انرژی ، گروه محیط زیست
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی ، گروه فرآوری مواد معدنی

چکیده:

در این تحقیق عملیات فعال سازی مکانیکی بر روی کنسانتره ایلمنیت توسط آسیا سیاره ای و تحت شرایط معین انجام شد و پودر بدست آمده توسط اسید هیدروکلریک لیچ داده شد . بعد از گذشت زمان معینی از لیچینگ شرایط کاهشی با اضافه کردن آهن در محیط واکنشی اعمال گردید . هدف ، تعیین شرایط بهینه ای می باشد که در آن محصول دارای بیشترین مقدار عیار دی اکسید تیتانیم است . چهار پارامتر در سه سطح بر اساس طرح L9 روش آرایه های متعامد تاگوچی برای بهینه سازی انتخاب شدند . پارمترهای مورد بررسی عبارتند از : زمان آسیا کنی ، نسبت جرمی کانی به اسید ، نسبت جرمی کانی به پودر آهن و دما . نتایج بدست آمده نشان داد که در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد ، نسبت کانی به اسید۱ به ۹/۵۵ ، نسبت کانی به پودر آهن ۱ به ۰/۰۷۵ و زمان آسیا کنی ۴۰ دقیقه مقدار عیار دی اکسید تیتانیم به بیشترین مقدار خواهد رسید .