سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام فیضی ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای مناسب در طراحی شمعهای کوبیدنی استفاده از روش تحلیل معادله یک بعدی موج می باشد. در این روش شمع با تعدادی المان مجزا و خاک با تعدادی فنر و زائل کننده مدل شده و معادله حرکت انتشار موج در طول شمع با استفاده از روش تفاضل های محدود تحلیل می گردد. از کاربردهای اصلی این روش می توان انتخاب شمع کوب مناسب، پیش بینی تنشهای فشاری و کششی در شمع در حین کوبشو همچنین پیش بینی ظرفیت باربری استاتیکی محوری شمعها را نام برد. در این مقاله پس از شرح مختصری از روش معادله موج و بیان پارامترهای مربوطه ، به منظور مشخص نمودن کارائی این روش، یک مورد پروژه شمع کوبی را تحت بررسی قرار داده و نتایج حاصل از تحلیل تئوری معادله موج با نتایج عملی بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس تعدادی پارامتریک بر روی پارامترهای موجود در روش تحلیل معادله موج انجام یافته و حساسیت آنها تعیین شده است.