سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
سمیه طهماسبی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی، دانشگاه علو
نیکبخش جوادیان – استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

چکیده:

امروزه نیاز مردم به خدمات بانکی، بیش از پیش در حال افزایش است و مردم انتظار خدمات بیشتر و سریعتر از بانکها را دارند . حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و موثر در همه ابعاد بانک، با تأکید بر مدیریت بازاریابی می – باشد . رقابت در حال افزایش بانکها، نیاز به آگاهی و اطلاع از خدمات بانک، گسترش شهرها، لزوم پوشش گسترده مخاطبین، انعکاس ارزیابی مشتریان از خدمات بانک، نگهداری مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، از جمله عواملی هستند که اهمیت بازاریابی بانکی را موجب میشوند . در این مقاله، برای ارزیابی بازاریابی بانکی، یک مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها ) (DEA ارائه می شود . مدل پیشنهادی یک مدل BCC ورودی گراست که دارای ۲ ورودی و ۲ خروجی می باشد .