سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر طاهری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی طاهری – دانشگاه زنجان
محمدرضا طریحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاهل سعی کردیم که از روش کنترلتطبیقی برای کنترل موتورها در یک میز سه درجه آزادی سیستم پایدار ساز تصویر استفاده کنیم. این سیستم دارای سه موتور می باشد که در سه محور yaw , pitch , roll حرکت می کنند و از این طریق هر سه موتور را کنترل نموده ایم. در نهایت یک روش ساختار متغیر برای افزایش دقت سیستم پیشنهاد میگردد که با این روش دقت سیستم بهبود پیدا می کند، مخصوصا در حالتیکه ورودی نشانه به سیستم بسیار بزرگ باشد و نیاز به کنترل سیستم یا حداکثر سرعت باشد.