سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیار، دانشکده مهندس هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی خراتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، حل عددی جریانهای تراکم‌پذیر توسط روش تفاضل طیفی در شبکه بی‌سازمان ارائه شده است. در روش تفاضل طیفی که دارای مزایای توام روشهای دقت مرتبه بالا و حل‌کننده‌های بی‌سازمان می‌باشد، نحوه ارتباط سلولها با یکدیگر به روش حجم محدوده شبیه است، اما نحوه یافتن مقادیر حل درون سلولها به روشهای طیفی شباهت دارد. این روش به علت بالابردن دقت حل در شبکه‌های بی‌سازمان، توانایی بسیاری در تحلیل عددی جریانهای مختلف در هندسه‌های پیچیده دارد. در روش تفاضل طیفی، برای هر سلول محاسباتی، دو مجموعه متفاوت از نقاط برای ذخیره‌سازی مقادیر حل و مقادیر شار تعریف می‌شوند. برای محاسبه مقدار شار در نقاط واقع در وجوه سلولها، از حل‌کننده‌های ریمانی چون روزانف بهره گرفته می‌شود. در این مطالعه، اساس روش تفاضل طیفی جهت تحلیل جریان‌های دوبعدی و در شبکه‌های بی‌سازان مثلثی ارائه شده و دقت و عملکرد آن برای حل معادله موج و حل جریان تراکم‌پذیر روی ایرفویل بررسی شده است.