مقاله استفاده از روش توموگرافي لرزهاي براي تعيين پتانسيل نشت از تکيه گاه هاي سد بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش توموگرافي لرزهاي براي تعيين پتانسيل نشت از تکيه گاه هاي سد بختياري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافي لرزه اي
مقاله توموگرام
مقاله سد
مقاله نشت
مقاله لرزهنگاري
مقاله وارون سازي
مقاله لوژن
مقاله نفوذپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرقي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: علي نيا فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: سياه كوهي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توموگرافي از زمان اولين رسيد براي ارايه تصويري از ساختار سرعتي زير زمين از امواج لرزهاي استفاده ميکند. اين روش به طور وسيع در علوم زمين و زمين شناسي مهندسي به کار ميرود. زمان سير امواج حاصل از چشمه لرزهاي که توسط گيرنده ها دريافت ميشوند، براي مطالعه محدوده بين چشمه و گيرنده ها به کار ميرود. اين نوشتار، برداشت هاي توموگرافي انجام يافته در ساختگاه سد بختياري را مورد بررسي قرار ميدهد. هدف اين بررسي، پيدا کردن زون هاي کم سرعتي است که منطبق با بخش هاي درزه دار با پتانسيل نشت در جناحين ساختگاه است. براي تجزيه و تحليل دادههاي برداشت شده در سد بختياري، تحليل توموگرافي سه بعدي انجام شده است. توانايي تحليل سه بعدي براي مقابله با مساله عدم يکتايي جواب در دادههاي توموگرافي، يک برتري بسيار بالا به شمار مي رود براي رديابي پرتو و محاسبه زمان رسيد در هر تکرار، از روش ارایه شده توسط Um & Thurber (1987) استفاده شده و عمليات وارون با استفاده از تکنيک SIRT صورت گرفته است. در اين مطالعه، ميانگين سرعت در بيشتر مقاطعي که برداشت توموگرافي در آنها انجام شده در حدود ۳km/s به دست آمده است. با استناد به رابطهBarton (2006) ميتوان گفت که نفوذپذيري تکيه گاه هاي سد، در مجموع پايين است. در جناح راست و در افق هاي بالاتر از ۶۹۰ متري، يک زون کم سرعت ديده ميشود که نشان دهنده گسترش زون هاي ضعيف موجود در سطح تا اين ژرفا است. با وجود حضور زون هاي ضعيف در برخي از توموگرام ها، کيفت توده سنگ ساختگاه در مجموع خوب است و با طراحي پرده آب بند مناسب ميتوان از نشت آب از اين زون ها جلوگيري کرد.