سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فنی، دانشگاه تهران
منصوره عقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سعید کرباسیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه صنایع دانشکده فنی، دانشگاه تهران و کا

چکیده:

با گذشت زمان و با افزایش آگاهی عمومی از وجود، اهمیت و نقش زنجیره تأمین، واحدهای صنعتی و خدماتی ذهن خود را معطوف به جنبه های مختلف تأمی ن کنندگانی که با آنها کار می کردند، نمودند و با پیشرفت تکنولوژی و خدمات رسانی به این نکته دست یافتند که تنها قیمت پیشنهادی تأمین کنند گان ملاک انتخاب و همکاری با آنان نمی باشد، بلکه قیمت فقط یکی از فاکتورهای انتخاب است. در حقیقت فرآیند انتخاب تأمین کنندگان بسیار پیچیده است و می بایست بصورتی کاملا دقیق صورت گیرد . در این رابطه مدلهای زیادی ارائه گردیده که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف خاص خو د می باشند . ولی تاکنون روش پرموتاسیون در حل مسایل تصمیم گیری زنجیره تأمین بکار گرفته نشده است. این مقاله مدلی را بر اساس تکنیک جایگشت Permutation که یکی از تکنیکهای علمی در قالب MCDMبرای حل مسایل تصمیمگیری و انتخاب مناسب ترین گزینه میباشد، ارائه داده است.