سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش حجم محدود در دینامیک سیالات محاسباتی میدان سرعت و فشار برای یک هندسه خاص تعیین شده است . با استفاده از شکل کلی معادله انتقال ، شکل گسسته معادله پیوستگی و همچنین معادله مومنتوم در جهت Xو yبدست آمده و با استفاده از آن ها معادله تصحیح فشار هم تعیین شده است. برای تعیین مقادیر سرعت روی مرزها حجم کنترل از میانیابی رای – چاو استفاده شده است. حل مساله با استفاده از روش TDMA صورت گرفته است. کانتورهای دما برای حالات مختلف جریان تعیین شده و نشان داده شده است که در حالتی که سرعت جریان ورودی و عدد رینولدز بالا است جریان با تغییرات خیلی کم از ناحیه میانی عبور کرده و بدون تاثیر زیاد بر جریان های اطراف خود در بخش میانی وارد ناحیه خروجی می شود. در حالتی که سرعت جریان ورودی پایین و عدد رینولدز کم است ، گرادیان های سرعت پایین بوده و در بخش میانی تاثیر بیشتری می گذارد.