سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا خواجه زاده – کارشناسی ارشد مهندسین مشاور بهکار آب

چکیده:

همه ساله مبالغ بالایی صرف تسطیح اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکش یگردیده و ماشین آلات متعددی در این زمینه مشغول فعالیتند. وجود خطا در محاسبات صفحه تسطیح باعث ایجاد اشکال در عملکرد و هرزروی نیروی کار مشغول در این زمینه گردیده و در مدیریت مالی و اجرایی شبک ههای آبیاری و زهکشی ایجاد اخلال میکند. این خطاها عمدتاً مربوط به خطای محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی در حاشیه قطعات بوده و بخصوص در اراضی که دارای شکلهای نامنظم و غیر مستطیل شکل و نیز مستطیلی غیر متعامد با راستای شبکه نقشه برداری میباشند، بیشتر است. همچنین با کوچکتر شدن سطح اراضی و افزایش نسبت طول حاشیه به سطح اراضی میزان خطا متناسباً بیشتر شده و گاهاً صفحات طراحی شده با خطای بسیار زیاد و غیر قابل اعتماد میباشند. در این تحقیق از روش درون یابی نقاط روی صفحه موجی عبوری از ٤ نقطه در طراحی تسطیح اراضی منطقه شمال خوزستان و برروی حدود ٥٠٠٠ قطعه با وسعت بیش از ٢٠٠٠٠ هکتار استفاده گردیده که نتایج بسیار دقیق از نظر حجم و شیب مورد نیاز بدست آمده و از همین رهگذر علاوه بر بالا بردن راندمان کاربرد ماشین آلات، باعث کاهش هزینه های پیمانکاران و کارفرمایان شده و نیز دقی قتر نمودن تخصیص بودج ههای عمرانی مربوطه را همراه داشته است.