سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی یارقلی – دانشکده فنی ( الکترونیک ) دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی لطفی زاد – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چکیده : روشهای مختلفی برای حذف جمینگ وجود دارد که با توجه به نوع جمر وکاربرد خاص، یکی از روشهای حذف جمینگ را انتخاب می کنیم . از روش زیر فضا برای حذف جمرهای FM باند باریک استفاده می کنیم . در روش زیر فضا مقدار IF سیگنال، تخمین زده می شود و بردار زیر فضای متعامد بر جمر ایجاد می شود؛ اگر تعداد آنتن های آرایه ای افزایش یابد، عملکرد سیستم بهبود می یابد . در محاسبه زیر فضای آرایة دو آنتنی، اصلاحاتی انجام شد و این روش برای آرایة سه آنتنی تعمیم داده شد . اگر تخمین IF دچار خطا شود، SINR سیستم کاهش می یابد؛ در این حالت استفاده از آنتن های آرایه ای عملکرد سیستم را نسبت به تک آنتن، خیلی بهبود می بخشد . روش زیر فضا توسط نرم افزار Matlab شبیه سازی شده و SINR . خروجی گیرنده در حالتهای مختلف محاسبه شده است