مقاله استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لايدار هوايي در تخمين ميزان تعرق پوشش گياهي و شاخص سطح برگ (LAI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لايدار هوايي در تخمين ميزان تعرق پوشش گياهي و شاخص سطح برگ (LAI)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعرق
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله لايدار
مقاله پنمن – مانتيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدحسيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: چارلزگودريچ ديويد
جناب آقای / سرکار خانم: براينت راس
جناب آقای / سرکار خانم: سروشيان سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخمين شاخصهاي ساختماني پوشش گياهي مانند شاخص سطح برگ (LAI) يکي از عوامل مهم در تخمين ميزان آب مصرفي گياه است. در اين مطالعه داده هاي مربوط به لايدار با فوت پرينت کوچک براي تخمين شاخص سطح برگ مورد استفاده قرار گرفته است. چهار متغير (ارتفاع گياه، طول متوسط انرژي، نسبت ليزر منعکس شده از سطح زمين و سطح پوشش گياه) که از لايدار با فوت پرينت بزرگ که به طور مصنوعي از لايدار با فوت پرينت کوچک به دست آمد، محاسبه شد. لايدار با فوت پرينت بزرگ که به طور مصنوعي از لايدار با فوت پرينت کوچک به دست آمد، محاسبه شد. لايدار با فوت پرينت بزرگ که به طور مصنوعي ساخته شده است با لايدار زميني با فوت پرينت بزرگ (ILRIS) نيز مقايسه گرديده است. چهار متغير ذکر شده در بالا با استفاده از توابع رگرسيون گام به گام، رابطه قابل قبولي با شاخص سطح برگ (LAI) اندازه گيري شده براي سنين مختلف درختان چوب پنبه اي بدست دادند. همچنين در اين مطالعه تبخير و تعرق پنمن و مانتيت براي تخمين تعرق از اين درختان با استفاده از خصوصيات بدست آمده از لايدار مورد استفاده قرار گرفته است. مقادير تعرق تخميني از لايدار با مقادير تعرق که به صورت صحرايي اندازه گيري شده است با هم مقايسه شده، که با استفاده از نتايج مطلوب به دست آمده، شاخص سطح برگ (LAI) پيش بيني شده با سنجش از راه دور را مي توان با دقت قابل قبولي براي تخمين ميزان تعرق به کار برد.