سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عطایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از نکات مهم در عملیات معدن‌کاری آن است که براساس اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی ، جغرافیایی و اقتصادی و …. روش مناسب بهره‌برداری از ماده مدنی انتخاب شود. شناسایی تمام عوامل مؤثر در انتخاب روش و تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل کار بسیار دشواری است. در این مقاله برای تعیین روش استخراج مناسب معدن مس قلعه زری بیرجند از روش شباهت به گزینه ایده آل با ۱۲ معیار مؤثر استفاده شده و سه روش انباره ای ، استخراج از طبقات فرعی و کندن و پرکردن مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد که برای این مردم روش استخراج انباره ای روش استخراج مناسب می‌باشد.