سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

امروزه در عصر اطلاعات و دانش، برخورداری سازمان ها ازکارکنانی توانمند و پویا، مزیت رقابتی مهمی برای انها محسوب می شود که امکان رقابت و پیشروی هرچه بهتر را برای این سازمان ها فراهم می آورد. لذا بدیهی است که مدیران به توسعه استراتژیک منابع انسانی که به همه ابعاد مربوط به امور انسانی و توانمندسازی همه جانبه انسان ها در محیط کار توجه می کند، به عنوان ابزاری ددر جهت تحقق اهداف کلان سازمان خود بنگرند. علی رغم افزایش قابل توجه مدیران سازمان ها به توسعه استراتژیک منابع انسانی، در عمل هنوز هم بسیاری از سازمان ها قادر نیستند تا به ایده آل های خود در زمینه توسعه منابع انسانی دست یابند و استراتژی های منتخب انها هرچقدر هم که خوب باشد با شکست مواجه می شوند. در واقع یکی از علل شکست این گونه استراتژی ها ، عدم توجهمدیران به انواع معیارهایی است که بر این استراتژی ها اثر می گذارند، در اینخصوص، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و گاها متضاد می توانند مدیران را در جهت انتخاب استراتژی های بهینه توسعه منابع انسانی یاری دهند که در این میان تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به دلیل در نظر گرفتن ترجیحات مدیران و نیز محاسبه نرخ سازگاری، یکی از بهترین روش ها محسوب می شود. در این مقاله ضمن اینکه کاربرد این تکنیک برای اولویت بندی استراتژی های مختلف توسعه منابع انسانی در قالب یک مطالعه موردی نشان داده شده است، نتایج آن با سایر تکنیک های رایج نیز مقایسه شده است.