سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی –
علی مهدی پورعمرانی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مک
نادر پروین – استادیار دانشکده متالورژی و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدرضا خلیلی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

متالورژی پودر انفجاری زیر آب (Under water explosive compaction)روشی توسعه یافته از روش متالورژی پودر انفجاری(Explosive compaction) می باشد که در آن از آب به عنوان یک محیط واسط بین پودر و ماده منفجره استفاده می شود. در این مقاله ابتدا روش مذکور شرح داده شده و مروری بر فعالیتهای دیگر محققان انجام خواهد شد. در بخش گزارش فعالیتهای عملی، چیدمانهای آزمایش مورد استفاده، جهت تولید نمونه به دو روش متالورژی پودر انفجاری و متالورژی پودر انفجاری زیر آب شرح داده می شود. سپس فعالیتهای انجام شده جهت تعیین خواصی نظیر سختی و چگالی توضیح داده شده و همچنین تهیه تصاویر از مقطع نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی (ScaningElectronMicroscope) گزارش می شود. در پایان نیز نتایج بدست آمده مورد مقایسه، بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان داد که استفاده از روش متالورژی پودر انفجاری زیر آب در مقایسه با روش متالورژی پودر انفجاری باعث کاهش میزان ترکهای موجود در مقطع قطعات تولید شده و افزایش سختی به میزان ۴۰% می شود.