سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس
محمود رضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس
وحید جوهری مجد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله روش جدید و کارآمدی جهت تخمین بارشبکه های توزیع با داده های زمان واقعی محدود برپایه روش تحلیل اجزا اصلی ارائه شده است دراین روش ابتدا با دراختیار بودن اطلاعات گذشته باربه کمک روش خصیصه های پنهانی میان متغیرهای بارشبکه درقالب روابط خطی میان متغیرهای باشبکه کشف می شود کشف این روابط سبب رویت پذیر شده شبکه خواهد شد درمرحله دوم با ارائه یک روش نوین تحت عنوان معکوس تحلیل اجزا اصل با استفاده ازداده های زمان واقعی محدود بارو روابط کشف شده بارزمان واقعی کلیه نقاط شبکه با دقت مناسب تخمین زده می شود .