سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه پورمقدس – مرکز بین المللی علوم و تکنلوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
محمد حسین تیمورپور – مرکز بین المللی علوم و تکنلوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف؛ مرکز بین المللی علوم و تکنلوژی پیشرفته و علوم مح

چکیده:

در این مقاله از روش ممان جهت حل بر معادلات حاکم بر تقویت کننده رامان فیبر نوری در حالت پمپ از دو طرف با طیف فرکانسی پیوسته استفاده شده است. همچنین جهت مقایسه، این معادلات توسط روش تمام عددی نیز حل گردیده اند. نتایج نشان می دهد که روش ممان یک روش دقیق و جدید جهت بررسی معادلات حاکم بر این تقویت کننده ها با پمپ های دوطرفه با طیف فرکانسی پیوسته می باشد.