سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فیضی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید اسلامیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

روش های پیش بینی و ارزیابی خشکسالی در کشورهایی همانند ایران که بسیاری از مناطق آن در سال های اخیر با خشکسالی های پیاپی دست به گریبان بوده است یکی از شیوه هایی می باشد که توسعه آن می تواند زمینه مدیریت بهتر منابع آب و کنترل بحران های خشکسالی را فراهم آورد . تحقیق حاضر برای برآورد دوره های برگشت و تحلیل فراوانی جریان های حداقل رودخانه کرخه انجام گرفته است . روش مورد استفاده، یک روش منطقه ای بر پایه روش گشتاورهای خطی با استــــفاده از داده های ایستگاه های اندازه گیری موجود در حوزه ی این رودخانه می باشد . روش گشتاور خطی بر خلاف روش های سنتی به مقادیر پرت حساس نبوده و علاوه بر تخمین پارامترهای توزیع برای ایستگاه های منفرد، قابلیت استفاده به عنوان یک روش تحلیل و برآورد منطقه ای را نیز دارا می باشد . که این مساله، برای پیش بینی پدیده های هیدرولوژیک در مناطق فاقد ایستـگاه اندازه گیری و یا مناطق دارای داده های ناکافی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد . علاوه بر این در این تحقیق روش منطقه ای کردن براساس آماره های گشتاور خطی با روش تحلیل چند متغیره آماری دسته بندی مقایسه شده است که نتایج نشان دهنده کارآیی بالای روش گشتاورهای خطی در افراز مناطق همگن می باشد .