سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم بیطرف – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روش بدون المان نقاط محدود برای حلمسائل صفحات خمشی توسعه داده شده است. همچنین کارایی روش درحل چند مساله دیفرانسیلی با مشتقات جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر انتخاب توابع وزنی در روش درونیابی حداقل مربعات متحرک (MLS) روی دقت نتایج بررسی شده و روابط بین تعداد نقاط در هر زیر دامنه و پارامترهای تابع وزنی بدست آمده است. در آخر چند مساله در مورد صفحات خمشی با استفاده از روش نقاط محدود حل شده و نتایج آن با جواب دقیق مقایسه گردیده است.