مقاله استفاده از روش هاي ترکيبياتي براي شمارش ساختارهاي RNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش هاي ترکيبياتي براي شمارش ساختارهاي RNA
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمودار K غير متقاطع
مقاله شبه گره
مقاله شمارش ترکيبياتي
مقاله اتاق وايل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيردل غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كهكشاني نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق در زيست شناسي غالبا بر پايه آزمايش با مواد استوار است؛ در حالي که در رياضيات زيستي، آزمايش ها داراي ماهيت نظري است. يک ضرورت اصلي به کار بردن رياضيات در سيستم هاي زيستي، توانايي ساخت مدل هاي رياضي است. اين مدل ها، سيستم هاي رياضي هستند که برهم کنش هاي پيچيده دستگاه هاي زيستي را با روشي ساده ارايه مي کنند تا تحليل ويژگي هاي آن راحت تر صورت گيرد. در حقيقت، رياضيات در اکثر شاخه هاي زيست شناسي به کار مي رود. شمارش تعداد ساختارهاي RNA، يک روش ترکيباتي در رياضيات زيستي است. در اين مقاله، ساختارهاي RNA به صورت گراف، مدل سازي شده است. دو پارامتر روي اين مدل در نظر مي گيريم. يکي از آن ها، طول يال است که متناظر با پيوند هيدروژني است. ديگري، تعداد يال هاي دو به دو متقاطع است که تقاطع يال ها متناظر با وجود شبه گره در ساختار RNA است. حال با توجه به اين دو پارامتر، ساختارهاي RNA را طبقه بندي و شمارش مي کنيم.