مقاله استفاده از روش هاي حذف بار تركيبي تطبيقي به منظور بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت – قسمت دوم: نتايج شبيه سازي ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش هاي حذف بار تركيبي تطبيقي به منظور بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت – قسمت دوم: نتايج شبيه سازي ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت ولتاژ
مقاله حاشيه پايداري ولتاژ
مقاله حذف بار تركيبي تطبيقي
مقاله حذف بار فركانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاريان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صنايع پسند مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزقلعه امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله قسمت دوم از يك مقاله دوقسمتي است كه در آن چند روش حذف بار تركيبي تطبيقي براي اصلاح روش حذف بار فركانسي متداول به منظور بهبود پايداري سيستم قدرت و بالاخص افزايش حاشيه  پايداري ولتاژ سيستم پس از وقوع حوادث شديد پيشنهاد مي گردد. در قسمت اول مقاله، مفهوم كلي و الگوريتم سه روش حذف بار تركيبي پيشنهادشده تشريح گرديد. همچنين روش طراحي اين الگوريتم ها براي سيستم هاي قدرت شرح داده شد.
در اين مقاله نتايج عددي شبيه سازي روش متداول و روش هاي پيشنهادي در يك شبكه بزرگ و واقعي ارايه مي گردد. تاثير روش هاي پيشنهادي بر افزايش حاشيه پايداري ولتاژ با شبيه سازي حوادث مختلف نشان داده مي شود و عملكرد اين روش هاي تطبيقي با يكديگر و با روش متداول مقايسه مي گردد. در اين شبيه سازي ها براي رسيدن به يک مدل واقعي و تحليل دقيق تر رفتار ولتاژي سيستم، از مدل گسترده و ديناميك شبكه استفاده شده و بار به صورت ديناميک و با استفاده از ترکيب بار استاتيک و موتور القايي مدل شده است. با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه با استفاده از روش هاي حذف بار پيشنهادي، سيستم قدرت در مقابل وقوع حوادث بزرگ مقاوم تر شده و احتمال وقوع ناپايداري و فروپاشي كاهش مي يابد.