سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد معدن کن – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
جعفر حسن پور – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
مسعود مرسلی – کارشناس ارشد موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:
ورود آبهای زیرزمینی به داخل تونل می تواند مشکلات زیادی را در حین حفاری و بهره برداری از آنها ایجاد نماید از این رو تخمین میزان آب ورودی به تونل از نظر اجرایی بسیار حائز اهمیت است که خود مستلزم شناخت مناسب از شرایط هیدروژئولوژیکی مناطق اطراف تونل می باشد اگرچه روش های متعددی تا به حال برای این کار ارائه شده است اما در حال حاضر هیچ روش دقیق و کاملی برای محاسبه دقیق میزان آب ورودی به تونل ها وجود ندارد در این تحقیق با توجه به مقیاس وسیع کار و نبود گمانه های اکتشافی کافی، سعی شده است تا با استفاده از روش های تحلیلی میزان آب ورودی به تونل های واقع در قطعه دوم مسیر آزاد راه تهران شمال تخمین زده شود این قطعه از آزادراه با طول تقربی ۲۲ کیلومتر دارای هفت تونل دوقلو با طول های متفاوت می باشد.