سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدرضا مهرنیا –

چکیده:

طی سه دهه اخیر ، کاربرد روش های دورسنجی مبتنی بر اطلاع ات ماهواره ای در زمینه مطالعه پدیده های جغرافیائی و زمین شناسی ، توسعه قابل توجهی یافته است . در این خصوص شناخت مناطق دگرسانی ( ناشی از فعالیت های ماگمائی – گرمابی ) در زمره مطالعات ارزشمندی محسوب میگردد که در راستای بهینه سازی روش اکتشافات معدنی از اهمیت فراوانی برخوردار است . طی این نگارش ، با استفاده از اطلاعات سنجندهETM، مناطق دگرسانی حاصل از فعالیت ماگمائی ترشیری در چهار گوشه ۱/۵۰۰۰۰مورد ارزیابی واقعگردیدند که پس از تلفیق با سایر یافته های دورسنجی ( ژئوفیزیک هوائی ) ، موید آثار کانه زائی فلزات ناب در نواحی امید بخش می باشند . بدین ترتیب امکان ارائه نقشه ها ی پیش داوری بر اساس معیار های فلز زائی موجود در این گستره فراهم گردیده است .