سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پگاه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدعلی ریاحی – عضو هیات علمی و معاونت پژوهشی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

هدایت ویژه الکتریکی کلی یک سنگ وابسته به تخلخل، هدایت ویژه مایع درون خلل و فرج و محتوای رس آن است. شیل یا رس بواسطه فرآیند تبادل یونی و هدایت سطحی باعث محاسبه هدایتی بیش از مقدار واقعی آن می گردد. مقدار این اختلاف بسته به جنس، مقدار وپراکندگی (رس) شیل در سازند و همچنین تیپ و مقدار آب زیر زمینی سازند متفاوت است. یا استفاده از روش IP می توان میزان اختلاف مربوط به حضور کانیهای رسی را محاسبه و سپس آن را تصحیح نمود. از آنجاییکه بررسی های ژئوفیزیکی عموما منجر به ارائه الگوهای چندگانه و غیر منحصر به فرد می گردند، لذا بایستی با داده های حاصل از چاه های منطقه (حداقل یک چاه)تلفیق شوند تا الگوئی متناسب با ساختارهای تحت الارضی انتخاب شود. هدف از این مقاله ارائه راهکارهای ارائه شده در این زمینه می باشد.