سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدجواد سلجوقی – عضو هیأت علمی مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان سی
مائده زمانی نکو – معاون آموزشی مدیریت آموزش وپژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ود

چکیده:

در سال ۱۹۷۲ مجتمع صنایع سنگین میتسوبیشی برای اولین بار QFD را در کارخانه های کشتی سازی کوب ) ) Kobe بکار برد و از دهه QFD ١٩٨٠ ، بعنوان ابزار دستیابی به کیفیت بالا ،از پذیرش گستردهای در صنایع ایالات متحده برخوردار شد . به عقیده بوسرت ›› قدرت QFD در فلسفه پایه آن نهفته است و ندای مشتری ، همه فعالیتهای سازمان را در سراسر فرآیند توسعه و ارائه کالاها و خدمات به پیش می برد ‹‹ امروزه توجه به کیف یت از طریق ارضاء خواسته ها و نیاز مشتری سبب شده است این روش در بخش خدمات توسعــه چشمگیری یابد و اکنون درآموزش نیز که مسئـــله، چگونگی ارائه آموزش عالی با کیفیت است گسترش کارکرد کیفیت روش توسعه و گسترش ویژگی ها ، خصیصه ها و یا کارکرد هائی است که به کالا و یا خدمت، کیفیت می بخشد .
دراین مقاله سعی خواهیم کرد نشان دهیم چگونه یک مؤسسه آموزش عالی از روش سه مرحله ای و خدماتی گسترش کارکرد کیفیت برای ترجمه نداهای مشتری به الزامات عملیات استفاده می نماید . این روش دریک مرکز آموزش عالی در استان سیستان وبلوچستان اجرا ش د و نشان داد که این مرکز چگونه می تواند اعتبار ( بودجه ) خود را که از محل اخذ شهریه های دانشجویان می باشد صرف سه فعالیت کلیدی ، ماشینی کردن سیستم و استفاده از فناوری اطلاعات،گسترش فضای آموزشی و بکارگیری کارکنان جدید نماید . دراین بررسی با استفاده از تکنیک QFD پروژه گسترش فضای آموزشی با سهم / ٤٢ درصد ـ بکارگیری کارکنان جدید ٣٨/٥ درصد و استفاده از فناوری اطلاعات با ١٩ درصد به ترتیب اهمیت برای بهبود کیفیت از طریق رضایتمندی مشتری ( دانشجویان ) تشخیص داده شدند .