سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالله پورمتقی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه یزد
محمدرضا تابان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه یزد

چکیده:

در صورت وجود مرز کلاتر در سلولهای مرجع در آشکارسازی CFAR ، برخی از سلولهای مرجع نه تنها حاوی اطلاعات از کلاتر سلول تحت آزمون نبوده، بلکه در تخمین آمارگان کلاتر آن سلول، باعث ایجاد خطا می شوند. روشهایی مانند OS-CFAR اگرچه تمهیداتی را برای بهبود این مشکل در نظر گرفته اند، با این حال در هیچکدام از اینروشها، از روش هوشمندانه ای برای تشخیص مرز کلاتر و حذف داده های نامربوط در تخمین آمارگان استفاده نشده است. لذا هر کدام از این روشها، درحالتهای خاصی از ناهمگنی محیط موثر بوده ولی دارای نواقصلی در بری از حالتهای دیگر یم باشند. در این مقاله روش هوشمندانه ای را برای تعیین مرز کلاتر پیشنهادداده ایم که می تواند بعنوان یک پیش پردازش باعث تحول و بهبود جدی در آشکارسازی راداری در محیطهای ناهمگن گردد.