سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران علمداری – گروه میکروبیولوژی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه ارومیه
سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, تهران
ملاحت احمدی – گروه میکروبیولوژی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه ارومیه
ریحانه صالحی تبار – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, تهران

چکیده:

در ایران تاکنون ۳ سروتیپ ویروس تب برفکی (Asia1 , O , A) شناسایی شده اند. بدنبال واکسیناسیون گسترده دامها در کشور که در سال ۱۳۸۱ صورت پذیرفت، تعداد کانونهای بیماری تب برفکی بسیار کاهش یافته است. از این رو تشخیص سریع ویروس و سروتیپ آن در کانونهای جدید بسیار با اهمیت می باشد. در این مطالعه واکنش RT-PCR برای تشخیص ویروس در نمونه های کلینیکی بکار گرفته شد و قطعه ۱۳۱ جفت بازی در نمونه های مثبت مشاهده گردید. در طی یکسال از ۱۲ نمونه کلینیکی که از کانونهای بیماری در استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده بود، تعداد ۱۰ نمونه حاوی ویروس تب برفکی بودند. در آزمایش Multiplex-PCR برای تشخیص سروتیپ این ویروسها، مشخص گردید که از این تعداد ۴ نمونه از سروتیپ O و ۴ نمونهاز سروتیپ A و ۲ نمونه متعلق به سروتیپ Asia1 بودند. در این آزمایش باندهای ۲۹۲، ۴۰۲، ۷۳۲ جفت بازی به ترتیب مربوط به سروتیپ های O ، Asia1 و A تکثیر شد. پس از تعیین سکانس محصولات PCR مشخص گردید که نتایج کاملاً اختصاصی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای کنترل بیماری از روش RT-PCR و Multiplex-PCRمی توان بعنوان تست های تشخیص سریع و قابل اعتماد استفاده نمود.