سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر طباطبایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران
فرزاد شاهبنده نجف ابادی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

آشتو T-283 یکی از روشهای موفق در پیش بینی عریان شدگی است یکی از عمده اهداف این آزمایش، تعیین افزودنی مناسب ضد عریان شدگی برای آسفالت است که به کمک مقایسه نسب مقاومت کششی غیر مستقیم (TSR) صورت می گیرد. TSR از تقسیم دو عامل مقاومت کششی "خشک" و مقاومت "تر" تشکیل شده است. با توجه به اینکه وابستگی و رابطه متقابل میان این عوامل ، مبهم و غیرمعلوم است، مقایسه یک خاصیت با خاصیت دیگر نیز غیرمعلوم و یا به عبارتی فازی است. همچنین با توجه به اینکه در انتخاب بهترین افزودنی علاوه بر TSR شاخص های دیگری مانند افزایش مقاومت"خشک" با اضافه کردن افزودنی، افزایش مقاومت "تر" سهولت استفاده، قیمت و عواملی از این دست دخیل هستند، لزوم استفاده از روشهای انتخاب چند معیاره که بتواند تمامی عوامل را در نظر بگیرد ضروری است. در این تحقیق با استفاده از روش TOPSIS و آنتروپی مدلی ارائه شده تا به کمک آن بتوان با توجه به چندین پارامتر مختلف، بهترین افزودنی ضد عریان شدگی را از میان چندین گزینه انتخاب کرد.