سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایوب محمدیان – دانشجوی دکترا مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
علی شریفی – معاون گروه چارچوبها و مدلهای فناوری اطلاعات ، مرکز تحقیقات مخابرات ا

چکیده:

تاکنون در کشور ما پروژه های زیادی در زمینه معماری سازمانی صورت گرفته است اما تاکنون هیچگونه اطلاعاتی در خصوص میزان موفقیت این پروژه ها وجود ندارداز این رو در این مقاله چارچوبی جامع برای ارزیابی معماری سازمانی پیشنهاد گردیده است که سازمان های مختلف به کمک آن می توانند قابلیت ها و میزان شایستگی برنامه های معماری سازمانی تدوین و اجرا شده خودرا ارزیابی نمایند. همچنین از آنجا که چارچوب ارزیابی برنامه معماری سازمانی می بایست کل سازمان و جنبه های مختلف مراحل تدوین و اجرای برنامه معماری سازمانی را در بر بگیرد منجر به فهم بهتر وضعیت موجود معماری سازمانی گردیده و به سازمان ها در یکپارچه نمودن معماری های سازمانی شان و انجام بهتر تصمیم گیری ها کمک می نماید دراین تحقیق با بررسی مطالعات پیشین و براساس یک دیدگاه سیستمی چارچوب پیشنهادی ارزیابی معماری سازمانی به همراه معیارهای ارزیابی ارائه گردیده است.