سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکتر سید حسن زوار موسوی – دانشگاه سمنان – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی کاربردی

چکیده:

امروزه خطرات ناشی از آلودگی آبهای سطحی و منابع آبی حاصل از فعالیت های صنعتی به یک نگرانی ملی تبدیل شده و یافتن راه حل هایی برای رفع این خطرات پیش از بروز فاجعه ای زیست محیطی در بسیاری از نقاط کشور ضروری میبباشد . در حال حاضر روشهای متنوعی برای کاهش آلودگی های آب و خاک وجود دارد که از جمله میتوان شستشوی خاکهای آلوده به فلزات سنگین توسط اسید یا تصفیه پسابهای صنعتی در تصفیه خانه ها اشاره کرد . مجموعه این روشها وقت گیر و پرهزینه بوده و در نهایت موجب آلودگی بخش دیگری از محیط زیست میگردند .در این مطالعه از زئولیتهای موجود در شهرستان سمنان جهت تصفیه پسابهای صنعتی استفاده گردید . نتلایج آزمایشات نشان میدهد که بوسیله زئولیتهای طبیعی و موجود در استان میتوان رخی از یونهای فلزی سنگین موجود در پسابهای صنعتی را تصفیه نمود .