سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز اکبری – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمیدرضا حفیظی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی- دانشگاه کاشان

چکیده:

پساب صنایع آبکاری حاوی مقدار قابل توجهی از مواد آلی سمی می باشند که به منظورهای مختلف در فرایند آبکاری قطعات فلزی و غیر فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. میزان بار آلی در اینگونه پسابها متغیر می باشد و در مراحل مختلف بهره برداری از فرایند آبکاری متفاوت است. در این بررسی با استفاده از زائدات تراشه های چوب یک کارخانه تولید کننده چوب و کاغذ کربنهای فعال مختلفی تهیه شده است و کارایی آنها در حذف کربن آلی کل (TOC)و کربن آلی محلول (DOC) از پساب یکی از واحدهای آبکاری ارزیابی شده است. بررسی نشان داد که کربن فعالی که با استفاده از تراشه های چوب به صورت خام بعنوان ماده اولیه، عامل فعالساز H3PO4 با غلظت ۵۰% ، ۲/۵ ساعت کربونیزاسیون و ۲/۵ ساعت فعالسازی در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد تهیه شده است در حذف DOC پساب خام موثرتر است و همین جاذب در صورتیکه ماده اولیه آن از زائدات واحد پخت خمیر کاغذ تهیه شده باشد و به مش ۱ میلی متر تبدیل شود در حذف TOC کارایی بیشتری دارد.