مقاله استفاده از زمان پاسخ، مولفه شناختي P300 و تلفيق دو مد به منظور تشخيص «دانش فرد خطاكار» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از زمان پاسخ، مولفه شناختي P300 و تلفيق دو مد به منظور تشخيص «دانش فرد خطاكار»
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان پاسخ
مقاله آزمون دانش فرد خطاکار
مقاله پتانسيل برانگيخته بينايي
مقاله تحليل چند مد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان امين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي موجود تشخيص دروغ که بر اساس پلي گرافي کلاسيک عمل مي کنند، سعي مي کنند با استفاده از مشخصات چندين سيگنال فيزيولوژيک، به تفکيک فرد راستگو يا دروغ گو بپردازند. رويکرد ديگري که در کنار روش کلاسيک مطرح گرديده است، استفاده از مولفه شناختي P300 سيگنال هاي مغزي براي کشف دانش فرد خطاکار است؛ در ادامه توسعه اين روش ها، موضوعي که در اين تحقيق به آن پرداخته شده است، بحث ارزيابي تشخيص دانش فرد خطاکار از تحليل زمان پاسخ فرد و تلفيق تحليل زمان پاسخ و مولفه شناختي P300 مغز است. به همين منظور چندين روش قبلي، تحليل مغزي و تحليل زمان پاسخ پياده سازي و توسعه داده شد و ترکيب حالات مختلفي از روش ها مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه روش تحليل زمان پاسخ توسعه يافته در اين تحقيق، به صحت ۸۱% و سطح زير منحني ۰٫۸۵ رسيده است که با بهترين نتيجه تحليل مغزي در کارهاي قبل (استفاده از طبقه بندي کننده با ويژگي هاي مبتني بر تبديل موجک که صحت ۸۰% و سطح زير منحني ۰٫۸۶ داشت به طورکامل قابل مقايسه است. از بين حالات مختلف تلفيق روش هاي تحليل مغزي و زمان پاسخ، بهترين نتيجه، مربوط به روش تحليل زمان پاسخ بوت استرپ شده و تشخيص P300 به روش اختلاف دامنه بوت استرپ شده بود. اين تلفيق صحت تفکيک بين افراد خطاکار و بي گناه را تا ۸۸% بهبود داد که اين بهبود با استفاده از آزمون مک نمار در مقايسه با نتيجه روش اختلاف دامنه بوت استرپ شده به عنوان بهترين نتيجه تحقيقات قبل به طور کامل معني دار (۰٫۰۱) بود.