سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید حسن پور – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
احسان نادرنژاد – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

چکیده:

شناسایی و تفکیک یک تصویر به اجزای سازنده اش (قطعه بندی تصاویر) نقش مهمی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر دارد. در این مقاله با استفاده از مفهوم پیکسون و روش خوشه بندی فازی (Fuzzy C-means) روش جدیدی برای قطعه بندیتصاویر پیشنهاد می شود. در مفهوم پیکسونی تصویر، نواحی دارای مشخصه آماری مشابه بعنوان یک سلول در نظر گرفته می شود. نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی چندین تصاویر استاندارد در این مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی به میزان قابل توجهی دقت و سرعت قطعه بندی تصاویر را بهبودمی بخشد.