سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

حفاظت و تثبیت از خاک ساحل نخستین قدم درعمران مناطق ساحلی است . عدم حفاظت مناسب از اراض و خاک ساحل باعث وارد شدن خسارات فراوان می گردد و همچنین دقت در طراحی وساخت نشود کارایی و طول عمر این سازه ها را پایین می آورد. از طرفی، ساخت سازه های ساحلی بدون در نظر گرفتن ملاحظات طراحی مناسب، باعث تغییرات مخرب در الگوی جریان و حمل رسوب می شود. در سواحل کشور ما سازه های مختلفیجهت اهداف مختلف اجرا شده است مانند بنادر، موج شکنها، آبگیرها و یادیواره های ساحلی. شناخت این سازه ها و کارایی انها و نیز تاثیر انها بر مناطق ساحلی مجاورشان می تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود برنامه ریزی های تثبیتخاک منطقه ساحلی و ارتقاء کیفیت سازه های ساحلی داشته باشد. مسائل و مکلات مختلفی مانع از توسعه پایدار سواحل کشور شده است، نوسانات سطح آب دریای خزر و اثرات آن، تجاوز به حریم دریا و کاربریهای نادرست اراضی ساحلی، رسوبگذاری در بنادر، وضعیت نامطلوب عمرانی شهرها وروستاهای نوار ساحلی، فرسایش خاک سواحل و از بین رفتن اراضی ساحلی، مسائل زیست محیطی که باعث صدمه زدن به روند بهره برداری سواحل می شود. در تحقیق انجام گرفته کلیه سازه های بکار برده شده درسواحل استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهوارهای و پیمایشی جهتبکار بردن پایداری خاک، بررسی و شناسایی گردیده است.