مقاله استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تصاوير ماهواره اي براي کاهش اختلاف تخمين ها در برآورد فرسايش و رسوب يک حوزه با کاربرد روش MPSIAC – مطالعه موردي حوزه آبخيز ماران، جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تصاوير ماهواره اي براي کاهش اختلاف تخمين ها در برآورد فرسايش و رسوب يک حوزه با کاربرد روش MPSIAC – مطالعه موردي حوزه آبخيز ماران، جيرفت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه MPSIAC
مقاله فرسايش
مقاله رسوب
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طياري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي كسري
جناب آقای / سرکار خانم: ايران دوست محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه هاي تجربي تخمين مقدار فرسايش و رسوب، به عنوان مناسب ترين شيوه براي مطالعه فرسايش خاک در دنيا مطرح مي باشند. در مورد شبيه هاي تجربي، خصوصا MPSIAC مطالعات زيادي در ايران انجام شده است که تقريبا در اکثر موارد تاييد و توصيه شده است. از مشکلات عمده اين روش، نحوه برآورد نمرات عوامل نه گانه مي باشد، به طوري که برآوردهايي که براي حوزه هاي يکسان انجام گرفته است، حتي طي اختلافي تا نه برابر را نشان مي دهند. بدين لحاظ در اين تحقيق به جاي استفاده از روش دستي تلفيق داده ها و هم پوشاني لايه ها در روشMPSIAC ، که بسيار وقت گير و با دقت پايين است، از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده گرديده است. کاربرد اين روش مي تواند هزينه مطالعات را کاسته و سرعت عمليات را بيافزايد، و همچنين، باعث يکسان سازي بررسي عوامل نه گانه در حوزه ها شود. بدين ترتيب، مطالعات فرسايش و رسوب يک حوزه نتايج نسبتا يکساني را ارايه خواهند داد، چه براي بررسي و انتخاب روش تجربي مناسب، تخمين فرسايش و رسوب بسيار حائز اهميت است. در اين تحقيق حوزه ماران از توابع شهرستان جيرفت در استان کرمان به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است. عوامل نه گانهMPSIAC  با استفاده از نرم افزارهاي HEC-GEOHMS، Microstationy،Arc GIS9  و تصاوير ماهواره اي Lansat مورد بررسي و پردازش قرار گرفته اند. پس از وزن دهي عوامل، با استفاده از تحليل هاي همپوشاني GIS، نقشه پهنه بندي فرسايش و رسوب بخشي از حوزه ماران جيرفت تهيه گرديده است.