سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد سیفی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدسعدی مسگری –
محمد کریمی –
احمد سیفی –

چکیده:

آب به عنوان رکن اصلی حیات و تولید در کشور خشک و نیمه خشک ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله اقداماتی که می توان برای ذخیره سازی و حفظ منابع آب انجام داد، احداث سدهای مخزنی بزرگ در مسیر رودخانه های دائمی موجود در کشور می باشد. برای ساخت سد، لازم است تا محل مناسبی انتخاب شود که علاوه بر ذخیره حجم مناسبی از آب، باعث کاهش اثرات مخرب زیست میحطی، کاهش هزینه های ساخت، تملک اراضی و … شود.
در این تحقیق، به منظور تعیین مکان مناسب جهت احداث سد، ابتدا حدود ۳۰۰۰ نقطه با فواصل مساوی در مسیر رودخانه شور در استان خوزستان انتخاب شد. سپس بر اساس الگوریتم هایی، میزان طول تاج و ارتفاع سد برای تمامی گزینه ها محاسبه شد و در مراحل بعد، با انجام پردازش های مختلف ، جهت لحاظ نمودن سایر پارامترهای انتخاب، تعداد گزینه ها به ۲۵ گزینه نهایی کاهش یافت. در ادامه، با استفاده از مدل هایی ، میزان هزینه تملک اراضی ، فاصله از منابع قرضه، حجم مصالح و طول مسیر دسترسی مورد نیاز برای هر یک از گزینه ها، محاسبه شد. در نهایت معیارهای ذکر شده با روش AHP ، وزن دهی و میزان مطلوبیت گزینه ها با استفاده از مدل ترکیب خطی وزنی تعیین شد.