سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد نظری افشار – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی
رضا عبدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع مشکل کمبود زمین مناسب جهت احداث سازه های مورد نیاز موجب شده است تا انسان به استفاده از زمینهای با کیفیت پایین تر از لحاظ مهندسی ژ ئوتکنیک روی آورد . اما جهت احداث یک سازه مناسب باید به نوعی کیفیت خاک نامناسب از لحاظ پارامترهای مهندسی ژئوتکنیک ارتقاء داده شود تا خاک در اثر نیروهای ناشی از سازه مورد نظر عملکرد مناسبی داشته باشد . اجرای ستون های سنگی در خاکهای ریزدانه سست باعث افزایش مقاو مت و باربری و کاهش نشست پذیری این خاکها می شود . ستونهای سنگی در خاکهای رسی اشباع بعنوان شبکه زهکشی عمل نموده و باعث کوتاه شدن زمان تحکیم میشود . همچنین استفاده از ستونهای سنگی در خاکهای ریز دانه غیر چسبنده سست و اشباع باعث کوتاه تر شدن مسیر زهکشی
شده و احتم ال بروز روانگرایی را کاهش می دهد . در این مقاله به معرفی و بررسی رفتار و نحوه عملکرد ستون های سنگی برای کاهش نشست پذیری خاکهای ریزدانه سست پرداخته شده است.