سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سفیدگران – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی زاهدی – استادیار گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله نتایج تحلیل هایی را با استفاده از روش اجزای محدود توسط نرم افزار ANSYS برای مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر I به ستون قوطی شکل فلزی در قالب سخت و مقاومت اتصال بیان می کند. اتصالات با انواع مختلف سخت کننده ازجمله ورق پیوستگی داخلی، سخت کننده های مثلثی، سخت کننده نبشی و سخت کننده T مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج آنالیزها نشان می دهد که به جز ورق پیوستگی که اجرای آن در داخل ستون با مشکلاتی همراه است، سخت کننده T شکل در هر دو مشخصه سختی و مقاومت اتصال، عملکرد بهتری نسبت به سایر سخت کننده ها داشته است.