سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود تدین نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
عاکفه امامی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
مهناز فیض اله زاده اردبیلی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

از سال ۱۶۰۰ میلادی با آزمایشات ون هلمونت اولین اندازه گیری های کمی در علم تغذیه گیاهی آغاز گردید و در طول گذشت زمان تا کنون روش های بسیار زیادی جهت اندازه گیری عناصر غذائی در آب ، خاک وگیاه ارائه گردیده است که هر یک در جای خود قابل بحث است، بطوریکه امروزه در آزمایشگاههای ایران از روش اولسن ۳) ، (۴ برای اندازه گیری فسفر و از روش استات آمونیوم یک مول برای اندازه گیری پتاسیم قابل جذب و از روش DTPA پنج هزارم مول (۶ ، ۷ ، ۲) برای اندازه گیری عناصر Mn Cu , Zn , Fe استفاده می شود . باتوجه به این موضوع
که این سه اندازه گیری در اکثر نمونه های ارسالی به آزمایشگاه انجام می شود . و از طرف دیگر اندازه گیری جداگانه آنها پر هزینه و وقت گیر است لذا بررسی امکان عصاره گیری همزمان این شش عنصر از اهداف اصلی این تحقیق است .